"Фиш Трейд БГ" ООД поддържа вашия бизнес в движение и вашия товар на път.

Вашият бизнес работи гладко, когато логистиката Ви върви гладко.

Отговорност

В динамично взаимодействие между клиенти, служители и високо специализирани системи, ние предлагаме индивидуални, гъвкави и продуктивни транспортни решения по суша, море и въздух.

Качество

"Фиш Трейд БГ" ООД осигурява на клиентите си комплексни решения в сферата на спедицията, транспортните услуги и логистичното обслужване, базирани върху специфичните нужди на всеки клиент.

Подкрепа

Ние във „Фиш Трейд БГ“ ООД знаем, че времето на Нашите клиенти е ценно, затова предлагаме митническо посредничество при обработката на документите.

Нашите служители са най-важният ни актив. Когато сме във взаимоотношение с клиенти, партньори и колеги, винаги се придържаме към ценностите на „Фиш Трейд БГ“ ООД:

Flexibility – Гъвкавост
Innovation – Иновация
Success – Успех
Harmony – Хармония

Trusted – Доверие
Result Oriented – Резултат-ориентация
Attentive – Внимание
Development – Развитие
Engaging – Ангажимент